سامانه شارژ کیف پول وارلی

با کیف پول وارلی، به راحتی و از طریق نرم افزار موبایلی، کیف های متفاوت تعریف نموده و بدون نیاز به داشتن کارت و فقط از طریق اسکن بارکد پذیرنده نسبت به پرداخت وجه خدمات دریافت شده اقدام نمایید.
ازطریق سامانه زیر، مالک هر کیف پول قادر خواهد بود از طریق ثبت شماره موبایل خود و دریافت کد تایید، نسبت به شارژ کیف خود اقدام نماید.